Navigation des Bereichs Broschüren & mehr
Inhalt

Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Polnische Ausgabe

Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Stand: 01.10.2017Auflage: 1kostenlos

Drodzy rodzice. Zdrowie Państwa dzieci leży Niemieckiemu Ubezpieczeniu Rentowemu (Deutsche Rentenversicherung) na sercu. Ubezpieczenie rentowe oferuje świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w przypadku chronicznych chorób lub zagrożenia ich zdrowia. W celu zapewnienia sukcesu w rehabilitacji można również udzielić im świadczeń rekonwalescencyjnych. Folder ten wyjaśnia najważniejsze pytania dot. rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.

zusätzliche Informationen

Ihr kurzer Draht zu uns

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.