Inhalt

Žyć i pracować w Europie

Žyć i pracować w Europie

Stand: 01.01.2017Auflage: 6kostenlos

In dieser Broschüre erfahren Sie, was das Europarecht ist und wie es sich auf das deutsche Recht auswirkt.

Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo już nie dziwi, że osoby czynne zawodowo żyją i pracują w różnych państwach europejskich. Wielu też pociąga wizja spędzenia swojej starości za granicą w Europie.

Być może stawiają sobie Państwo pytanie, czy może to mieć dla Państwa jakieś niekorzystne skutki. Za granicą istnieją na pewno zupełnie inne systemy zabezpieczenia społecznego. To prawda, ale możemy Państwa uspokoić. Państwa europejskie wydały w zakresie zabezpieczenia społecznego odpowiednie regulacje, których celem jest wyeliminowanie niekorzystnych dla Państwa następstw.

W niniejszej broszurze znajdziecie Państwo informacje o tym, czym jest prawo europejskie i jak oddziałowuje ono na ustawodawstwo niemieckie.

Jeżeli nie uzyskali Państwo odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do nas.

Druckersymbol Chcesz pobrać plik i go natychmiast wydrukować? Tutaj udostępniamy Państwu prostą wersję do druku.


Do prostej wersji do druku

Das könnte Sie auch interessieren:

zusätzliche Informationen

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Was mit Ihren Daten geschieht ...

Foto: Mann setzt mit dem Zeigefinger ein Häkchen neben dem Begriff "Datenschutz"

Damit Ihre persönlichen Daten nicht in falsche Hände geraten, gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung einen strengen Datenschutz. In unserem Faltblatt geben wir Ihnen Hinweise zum Sozialdatenschutz.