Inhalt

Başka bir ülkede Alman emekli maaşı ödemesi

Foto: Ein älterer Herr küsst eine ältere Dame auf die Wange

Avrupa Birliği'nde ikamet

Avrupa Birliği'ndeki normal ikametlerde, hak sahibi kişiler genel olarak primli veya primsiz sürelerden kaynaklanan emeklilik maaşlarını Almanya'daki gibi eksiksiz alırlar. Bu, bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan, imparatorluk bölgesindeki prim süreleri veya Yabancılar İçin Emeklilik Yasası uyarınca prim ve çalışma süreleri gibi sürelerden kaynaklanan emekli maaşı hakkı için de geçerlidir.

Aynısı İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre»deki normal ikametler için de geçerlidir. Ancak, hak sahibi kişiler bu ülkelerin vatandaşı, Avrupa Birliği vatandaşı veya bu kişilerin hayatta kalan aile fertleri olmalıdır.

Önceden hak edilmiş emekli maaşı Polonya ile 1975 yılında yapılan anlaşmaya dayanıyorsa ve Polonya'da geçirilen süreler bu nedenle Almanya'da hak edilmiş emekli maaşına dahil edilmişse, münferit vakalarda bir azalma söz konusu olabilir. Almanya'da hak edilmiş emekli maaşı eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Çekya veya Macaristan ile yapmış olduğu anlaşmaya dayanıyorsa da aynısı geçerlidir. Temerrüt halinde, yukarıda belirtilen anlaşmalar artık uygulanmayabilir.

Anlaşmalı ülkelerde ikamet

Almanya'nın bir sosyal güvenlik anlaşması imzalamış olduğu ülkelerdeki normal ikametlerde de bazı sınırlamalar söz konusu olabilir.

Bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan, imparatorluk bölgesindeki prim süreleri veya Yabancılar İçin Emeklilik Yasası uyarınca prim ve çalışma süreleri gibi süreler için ödeme yapılamaz.

Kural olarak anlaşmalı ülkelerde, verim gücü dolayısıyla değil de, sadece Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle hak ediş oluşturan tam işgücü kaybından ötürü emekli maaşı hakkı oluşmaz. Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle, tam işgücü kaybı hakkı sadece anlaşmalı Bosna-Hersek, İsrail, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Tunus›ta söz konusudur.

Üçüncü ülkelerde ikamet

Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre ile Almanya'nın bir sosyal sigorta anlaşması imzalamış olduğu ülkeler dışındaki diğer ülkelerdeki normal ikametlerde, anlaşmalı ülkelerdekilerle aynı sınırlamalar geçerlidir.

Yani, bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan süreler için ödeme yapılamaz. Sadece Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle hak ediş oluşturan tam işgücü kaybından ötürü emekli maaşı aynı şekilde ödenemez.

Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti topraklarında geçirilen ve 18.5.1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki ikamet dolayısıyla Batı düzeyinde değerlendirilen sürelerin üçüncü ülkelerde o dönemde daha düşük olan Doğu düzeyine göre dönüştürülmek durumunda olması da buna dahildir.

Ayrıca, maluliyet durumunda kısmi işgücü kaybı nedeniyle veya madenciler için madencilikteki mesleki yeteneklerinin azalması nedeniyle emekli maaşı verilmesi ancak bu hak yurt içinde kazanılmışsa mümkündür.

Yurtdışına havale

Almanya dışında başka bir ülkedeki normal ikametlerde, emekli maaşı hak sahibinin Almanya'daki bir bankada bulunan şahsi hesabına havale edilebilir. Havale masraflarını Deutsche Rentenversicherung karşılar. Almanya'daki bir bankada hesabı bulunan güvenilir bir kişi adının verilmesi ancak bu kişi parayı hak sahibine iletiyorsa istisnai olarak mümkün olur.

Avrupa Birliği'nin SEPA ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'teki şahsi bir hesaba havale yapılması da mümkündür. Bu durumda da havale masraflarını Deutsche Rentenversicherung karşılar.

Hak sahibinin belirtilen ülkeler dışında başka bir ülkedeki şahsi hesabına havale yapılması da elbette mümkündür. Bu durumda Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Post AG Emeklilik Servisi ile işbirliği içinde standart, uygun maliyetli ve ikamet edilen ülkenin para birimine dönüştürmenin de gerçekleştiği ödeme yöntemlerinden faydalanır. Almanya veya yukarıda belirtilen diğer ülkelerde olduğu gibi, Deutsche Rentenversicherung tarafınızca yetkilendirilmiş ilk bankaya yapılan havalenin masraflarını üstlenir. Transfer esnasında ilgili bankada bu işlem neticesinde oluşabilecek masraflar, dönüştürme ücretleri veya kur kayıpları ise karşılanmaz. Bunlar hak sahibi tarafından üstlenilmelidir.

Deutsche Rentenversicherung, emekli maaşının ödenebilmesi için uluslararası banka koduna (BIC) ve hak sahibinin banka hesabının uluslararası müşteri numarasına (IBAN) ihtiyaç duyar. Bunun için, bankanın hesap bağlantısını onaylamasına yarayan ödeme beyanları öngörülmüştür. İtalya ve Kanada/ABD için özel ödeme beyanları mevcuttur.

Yaşam belgesi

Deutsche Post AG Emeklilik Servisi Almanya dışında başka bir ülkedeki normal ikametlerde yılda bir kez ve yıl ortasında, hak sahibinin halen yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Hak sahibine, onaylatması ve derhal geri yollaması gereken yazılı bir yaşam belgesi gönderilir. Onaylar genelde ikamet edilen ülkedeki tüm resmi daireler ve emeklilik sigortası kurumlarıyla finans kuruluşları ya da alternatif olarak Alman dış temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilir.

Belçika, Finlandiya, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Polonya, İsveç, İsviçre ve İspanya gibi bazı ülkeler hak sahibinin ölümünü bildirir ve böylece buralarda yazılı bir yaşam belgesine gerek kalmaz.

Deutsche Fassung

zusätzliche Informationen

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Bilgilerin Gizliliği