Inhalt

Hak, başvuru ve hesaplama

Foto: Mann telefoniert

Uygunluk kontrolü

İlgili üye veya anlaşmalı ülkelerde farklı hak koşulları geçerlidir. Her sigorta kurumu, ulusal mevzuatına göre emekli maaşı hakkının söz konusu olup olmadığını daima kendisi kontrol eder ve gerekirse emekli maaşını öder. Bu nedenle, sigorta süresinin nerede geçirildiğine ve hak koşullarının karşılanıp karşılanmadığına bağlı olarak, farklı ülkelerin her birinden emekli maaşı almanız mümkündür. Temsilen tek bir üye veya anlaşmalı ülke tarafından ödenen bir "Avrupa emekli maaşı" ya da "toplu emekli maaşı" yoktur.

Almanya'da emekli maaşına hak kazanabilmek için, örneğin, belirli bir yaş sınırına ulaşılması gibi diğer şartların yanı sıra, bekleme süresi olarak adlandırılan asgari sigorta süresi de karşılanıyor olmalıdır.

Bu süre, Almanya'daki çeşitli emekli maaşı haklarında büyük farklılık gösterir. Örneğin, uzun yıllar sigortalı olanlar için yaşlılık maaşı bekleme süresi 45 yılken, normal yaşlılık maaşı bekleme süresi sadece 5 yıldır. Avrupa Hukuku uyarınca, bu bekleme süreleri için Almanya'da geçirilen süreler ve diğer üye ülkelerde geçirilen sigorta süreleri birleştirilir. Anlaşma hukuku da benzer düzenlemeler içerir.

Buna ek olarak, madencilere yönelik özel hizmetler için farklı bekleme süreleri, diğer üye ülkelerde veya bazı anlaşmalı ülkelerde geçirilen madencilik süreleriyle birleştirilerek karşılanabilir.

Hak kazanabilmek için, Almanya'daki çeşitli emekli maaşlarının bekleme sürelerinin yanı sıra, emekli maaşı başlangıcından önce belirli dönemlerde zorunlu sigortaya tabi bir istihdam veya faaliyet nedeniyle emeklilik sigortası için zorunlu prim ödemeleri gibi özel şartların da yerine getirilmesi gerekir. Bu hususta üye veya anlaşmalı ülkelerde geçirilen ilgili süreler dikkate alınabilir.

Diğer üye veya anlaşmalı ülkelerin hak koşullarını kontrol ederken, Almanya'da geçirilen süreleri de göz önünde bulundurması gerekir.

Sigorta sürelerinin birleştirilmesinin sadece üye ülkeler içinde ve Federal Almanya Cumhuriyeti ile anlaşmalı olduğu ülke arasında ayrı ayrı gerçekleştiğine ve birbirleri arasında mümkün olmadığına dikkat edin. Örneğin, Federal Almanya Cumhuriyeti, Büyük Britanya, İrlanda ve Kanada'da çalıştıysanız, Avrupa Hukuku uyarınca Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle Büyük Britanya ve İrlanda'da geçirilen süreler veya Almanya-Kanada arasındaki anlaşma uyarınca Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle Kanada'da geçirilen süreler birleştirilebilir. Geçirilen tüm sürelerin (Almanya, Büyük Britanya, İrlanda ve Kanada'da geçirilen) örneğin 45 yıllık bekleme süresinin karşılanması için birleştirilmesi mümkün değildir.

Sadece yeni anlaşmalar, örneğin Brezilya ve Uruguay'la yapılan anlaşmalar istisna teşkil eder. Bu yeni anlaşmalar, birden fazla üye ülke ve ilgili anlaşmalı ülkede geçirilen sigorta sürelerinin de birleştirilmesini mümkün kılar.
Federal Almanya Cumhuriyeti'nin sosyal sigorta anlaşması imzalamamış olduğu bir ülkede geçirilen sigorta süreleri, hak koşullarının yerine getirilmesi için Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle birleştirilemez.

Bunun dışındaki, örneğin yaş sınırının sağlanması ve maluliyetin varlığı gibi emekli maaşı koşulları ilgili ulusal kanuna tabidir. Dolayısıyla, bir ülkede emeklilik sigortası düzenlemeleri uyarınca emekli maaşı almaya hak kazanılırken, başka bir ülkede örneğin daha yüksek yaş sınırı nedeniyle emekli maaşı koşullarının ancak ileri bir tarihte karşılanıyor olması mümkün olabilir. Bu nedenle, en erken ne zaman emekli maaşı alabileceğiniz ve en geç ne zaman emekli maaşı başvurusunda bulunmanız gerektiği konusunda ilgili ülkeden vakitlice bilgi almalısınız. Bilgi ve danışmanlık merkezleriyle yabancı sigorta kurumlarından yardım ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Başvuru

Başka bir üye veya anlaşmalı ülkede ikametiniz olması halinde, Almanya'da emekli maaşı alma başvurunuzu geçerli süre zarfında diğer ülkenin sigorta kurumuna yapabilirsiniz. Almanya'da ikamet ediyorsanız, başka bir üye veya anlaşmalı ülkede emekli maaşı alma başvurunuzu geçerli süre zarfında Deutsche Rentenversicherung kurumuna yapabilirsiniz. Bu başvuru aynı zamanda, yabancı sigorta kurumlarının kararlarına karşı yapılacak itirazlar için de geçerlidir.

Bir ülkede emekli maaşı başvurusu yapıyorsanız ve sigorta sürelerini birden fazla üye ülkede geçirdiyseniz, bu aynı zamanda diğer ülkede ilgili emekli maaşını alma başvurusu yerine de geçer. Yani, sadece bir başvuru yapmanız gerekir.

Başvurunuzu yaptığınız sigorta kurumu, diğer yabancı sigorta kurumunu veya kurumlarını bilgilendirir ve emekli maaşı prosedürünü sizin için bu kuruma veya kurumlara iletir.

Bu nedenle başvurunuzda tüm üye veya anlaşmalı ülkelerde geçirdiğiniz sigorta sürelerini mutlaka belirtin.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin sosyal sigorta anlaşması imzalamamış olduğu bir ülkede sigorta süresi geçirdiyseniz, yetkili yabancı sigorta kurumuyla bizzat irtibata geçmeniz gerekir.

Almanya'da ikamet ediyorsanız, "Emekli maaşı" bölümündeki "Başvuru yapma" başlığı altında sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca Almanca başvuru formlarını indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Başvuru yapma

Bir üye veya anlaşmalı ülkede ikamet ediyorsanız, emekli maaşı başvurunuzu ikamet ettiğiniz ülkenin sigorta kurumuna yapmanızı öneririz.

Her ülkede oldukça farklı yaş sınırlarının olduğuna dikkat edin. Örneğin, bir ülkede yaşlılık maaşı 60 yaştan başlarken, başka bir ülkede 67'den başlayabilir. Bu nedenle, söz konusu yabancı ülkede emekli maaşı alma hakkınız konusunda daima önceden bilgi alın.

Emekli maaşı hesaplaması

Emekli maaşının hesaplanması, her üye veya anlaşmalı ülkenin emekli maaşını sadece kendi sigorta süresine ve kendi mevzuatına göre ödemesi esasına dayanır.

Sigorta süreleri sadece asgari sigorta sürelerinin ve özel sigorta koşullarının yerine getirilmesi için birleştirilir. Diğer ülkelerde geçirilen sigorta süreleri dikkate alınarak temsilen sadece tek bir ülke tarafından toplu emekli maaşı ödemesi gerçekleştirilmez.

Bu konuda sadece asgari emekli maaşları istisna teşkil eder. Bu konuda Avrupa Hukuku ve bazı anlaşmalı ülkeler, belirli bir asgari sayıda sigortalılık ayına (örneğin bir yıldan az) ulaşılmamış olması durumunda diğer ülkede geçirilen sigorta süresinin kabul edilmesini öngörür.

Dolayısıyla, birden fazla üye veya anlaşmalı ülkede çalıştıysanız, ilgili hak koşullarını karşılamanız halinde sigorta süresi geçirdiğiniz her ülkeden ayrı bir emekli maaşı alırsınız; bunun tek istisnası ise "asgari emekli maaşı"dır.

Bununla birlikte Avrupa Hukuku, emekli maaşı hesaplamasına ilişkin diğer üye ülkelerde geçirilen sigorta sürelerinin de Almanya'daki emekli maaşı hesaplaması üzerinde etki sahibi olduğu özel hükümler içerir. Bu durumda yabancı bir ülkede geçirilen sigorta süreleri olumlu anlamda etki eder.

Avrupa Hukuku uyarınca emekli maaşı hesaplamasına ilişkin ayrıntılı bilgileri "Avrupa'da yaşama ve çalışma" bilgilendirme broşüründe bulabilirsiniz:

Deutsche Fassung

zusätzliche Informationen

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Bilgilerin Gizliliği