Deutsche Rentenversicherung

Sigorta

Sigorta hesabınız

Her bir sigortalı için Deutsche Rentenversicherung bünyesinde bir hesap açılır. Verileriniz bir anahtar altında elektronik olarak kaydedilir ve daha sonra sorularınız veya talepleriniz için kullanılır.
Emeklilik sigortasındaki anahtar, sigorta numaranızdır. Bu numara,

  • bölüm numarası,
  • doğum tarihiniz,
  • doğum adınızın baş harfleri,
  • seri numarası ve
  • kontrol hanesinden oluşur.

Sigorta numarası ilk kez istihdam kaydı yapıldığında oluşturulur ve genellikle bir daha değiştirilmez. Bu numara altında örneğin işveren tarafından ödenen gelirler (ücretler) bildirilir ve gönüllü sigortalıların veya zorunlu sigortalı serbest meslek sahiplerinin primleri kayda geçirilir. Sigorta hesabında aynı zamanda ikamet adresiniz ve medeni durumunuzla emekli maaşına dair başka önemli süre ve veriler tutulur.

Primler

Ödemeniz gereken prim tutarı, esas olarak brüt kazancınız ve kanuni emeklilik sigortasındaki prim oranına göre belirlenir. Üst sınır, primlerin hesaplandığı üst taban geliriyle belirlenir. Bu sınır ve geçerli prim oranı Federal Hükümet tarafından belirlenir. Prim oranı halen %18,6'dir. Sigortalı işçiler bu tutarın yarısını, işveren ise diğer yarısını üstlenir. Sigortalı serbest meslek sahipleri ve gönüllü sigortalılar primlerini kendileri üstlenirler. Gönüllü sigortalılar prim miktarlarını asgari ve azami prim arasından bir seçim yaparak kendileri belirler.

Hastalık ve işsizlik yardımıyla geçici ödeme alanların ve bakıcıların da ilgili yardım kurumu primlerini emeklilik sigortasına yatırmaları gerekir. Aynı durum, gönüllü askerlik hizmeti sunan veya federal gönüllü hizmette çalışan kişiler için de geçerlidir.

Primlere esas olan tüm gelirler emeklilik sigortanız tarafından kaydedilir ve ilerideki emekli maaşı hesabınızda dikkate alınır. Ne kadar fazla prim öderseniz ve bunların miktarı ne kadar fazla olursa, ilerideki emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.

Hesabı tamamlama

Hesabınızı mümkün olduğunca erken tamamlamanız ve örneğin okul, meslek okulu ve yüksekokul süreleri gibi sürelerdeki eksiklikleri gidermeniz gerekir. Meslek eğitimi, gebelik/anneliğin korunması, iş göremezlik ve işsizlik süreleri de not edilmelidir. Hesap tamamlandıktan sonra yasal emeklilik sigortasında eksiksiz bir "özgeçmiş" oluşur. Hesabınızı ne kadar erken tamamlarsanız, kişisel yaşlılık önleminize temel teşkil eden emekli maaşı bilgi ve bilgilendirmelerindeki sonuçlar o kadar "kesin" olur.

Emekli maaşı bilgileri

Emeklilik sigortası 27 yaşını tamamlayan her sigortalıya senede bir kez emekli maaşı bilgileri gönderir. Bunlar, şimdiye kadar elde etmiş olduğunuz normal yaşlılık maaşınızın güncel durumuyla tam işgücü kaybı nedeniyle emekli maaşının miktarını ve normal yaş sınırı temelinde ortalama normal yaşlılık maaşı miktarını içerir. Bu emekli maaşı bilgileriyle emeklilikten beklenen haklarınız hakkında düzenli olarak bilgi sahibi olur ve kendi ilave özel yaşlılık önleminizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Emekli maaşı bilgilendirmesi

55 yaşından sonra emekli maaşı bilgilerinin yerine üç yılda bir emekli maaşı bilgilendirmesi yapılır. Bilgilendirme, tam ve kısmi işgücü kaybı nedeniyle emekli maaşı hesabını, normal yaşlılık maaşını ve dul emekli maaşını içerir. Emekli maaşı bilgilendirmesi aynı zamanda emekli maaşı hakkına ilişkin kişisel ve sigorta hukukuyla ilgili koşullar ve erken emekli maaşı başlangıcında maruz kalmanız gereken kesintiler hakkında bilgi sunar.

Deutsche Fassung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wir möchten gerne unsere Webseite verbessern und dafür anonyme Nutzungsstatistiken erheben. Dürfen wir dazu vorübergehend ein Statistik-Cookie setzen? Hierbei wird zu keiner Zeit Ihre Nutzung unserer Webseite mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Auf dieser Seite ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.

OK