Deutsche Rentenversicherung

Dla ciebie całe życie - z pewnością!

Serdecznie witamy w obcojęzycznym serwisie internetowym Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego.

Eltern gehen mit ihrer erwachsenen Tochter und Schwiegersohn spazieren

Witaj!

  • Serdecznie witamy w obcojęzycznym serwisie internetowym Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego. Na kolejnych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat rent, emerytur oraz rehabilitacji, opracowane w siedmiu językach.
  • Zgodnie z Europejskim Prawem Wspólnotowym Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe jest instytucją łącznikową umożliwiającą kontakt z instytucjami ubezpieczeniowymi ds. emerytalno-rentowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Ponadto Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe jest instytucją łącznikową umożliwiającą kontakt z instytucjami ubezpieczenia emerytalno-rentowego państw, z którymi Republika Federalna Niemiec zawarła umowy o ubezpieczeniu społecznym.
  • Wyczerpujące informacje na temat przepisów międzynarodowych i ich wpływu na prawo niemieckie zebraliśmy dla Państwa w rubryce „Sprawy międzynarodowe”. Szczegóły na temat rent, emerytur i rehabilitacji poznają Państwo, korzystając z rubryki „Świadczenia”.

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wir möchten gerne unsere Webseite verbessern und dafür anonyme Nutzungsstatistiken erheben. Dürfen wir dazu vorübergehend ein Statistik-Cookie setzen? Hierbei wird zu keiner Zeit Ihre Nutzung unserer Webseite mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Auf dieser Seite ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.

OK