Inhalt

Deutsche Rentenversicherung - Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe


Flagge PolenSerdecznie witamy w obcojęzycznym serwisie internetowym Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego. Na kolejnych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat rent, emerytur oraz rehabilitacji, opracowane w siedmiu językach.

Zgodnie z Europejskim Prawem Wspólnotowym Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe jest instytucją łącznikową umożliwiającą kontakt z instytucjami ubezpieczeniowymi ds. emerytalno-rentowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Ponadto Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe jest instytucją łącznikową umożliwiającą kontakt z instytucjami ubezpieczenia emerytalno-rentowego państw, z którymi Republika Federalna Niemiec zawarła umowy o ubezpieczeniu społecznym.

Wyczerpujące informacje na temat przepisów międzynarodowych i ich wpływu na prawo niemieckie zebraliśmy dla Państwa w rubryce „Sprawy międzynarodowe”. Szczegóły na temat rent, emerytur i rehabilitacji poznają Państwo, korzystając z rubryki „Świadczenia”.

Deutsche Fassung:

zusätzliche Informationen

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Ochrona danych