Deutsche Rentenversicherung

Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Zapewniamy, że traktujemy poważnie wszelkie sprawy związane z ochroną Państwa sfery prywatnej podczas zgodnego z przepisami ustawowymi odbioru, opracowywania i wykorzystywania danych osobowych. Chcielibyśmy, aby na naszej stronie internetowej znaleźli Państwo nie tylko odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z ubezpieczeniem emerytalno-rentowymi, ale również ważne jest dla nas to, by czuli się tu Państwo bezpiecznie.

Niniejsza deklaracja o ochronie danych zawiera wskazówki na temat danych osobowych podczas wywoływania tej strony, cookies, linków i poczty elektronicznej.

Pojęcia i zasady

W przypadku ochrony danych chodzi zawsze o dane osobowe, jak np. nazwisko, adres, adresy poczty elektronicznej i inne dane dotyczące konkretnej osoby.

Zgodnie z zasadą unikania i ograniczenia danych prosimy o ich podawanie tylko w przypadkach, gdy są potrzebne w jakimś określonym celu i są podawane dobrowolnie. 

Pobieranie danych osobowych

Zapewniamy, że Państwa wizyta na naszej stronie pozostanie anonimowa! Nazwa dostawcy internetu, strona internetowa, z której wchodzą Państwo na nasze strony internetowe, strony internetowe, które Państwo u nas odwiedzają oraz data i czas trwania wizyty są zapisywane wyłącznie w celach statystycznych, a w razie potrzeby do analizy błędów. Dotyczy to również Państwa adresu IP, który instytucja Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowe nie może powiązać z konkretną osobą. Nie sporządzamy „profilu użytkownika“. Skasowanie danych statystycznych następuje po upływie 90 dni.

Jeśli na naszą prośbę udostępnią nam Państwo swoje dane (np. nazwisko, numer ubezpieczenia, adres poczty elektronicznej lub inne dane kontaktowe), to na odpowiednio oznakowanych stronach nastąpi ich szyfrowanie z zastosowaniem szyfru SSL 128 bitów (Secure Socket Layers), uznanego na arenie międzynarodowej za gwarancję bezpieczeństwa. Jeśli konieczna będzie odpowiedź ze strony instytucji regionalnej, Państwa pytanie zostanie do niej przekazane.

Jednocześnie informujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest w zasadzie dobrowolne i nie możemy przejąć odpowiedzialności za ich nieodpowiednie wykorzystanie przez osoby trzecie. Przypominamy, że zawsze mają Państwo inną możliwość przekazania swojego zamówienia czy pytania – np. w formie listu do Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego lub instytucji regionalnej. Można także osobiście udać się do punktu informacji i poradnictwa.

Komunikacja pocztą elektroniczną

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe jest wprawdzie dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy jednak o przemyślane korzystanie z  tego rozwiązania. Przede wszystkim należy się zastanowić, jakie informacje chcą nam Państwo przekazać za pomocą tego niezabezpieczonego środka komunikacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej, pracownicy dbający w urzędach o ochronę danych zwracają uwagę, że nie można z całą pewnością stwierdzić, kto wysłał pocztę elektroniczną i czy jej treść nie została „sfingowana” lub po wysłaniu zmieniona umyślnie, przypadkowo, czy na skutek błędu technicznego. Ponadto istnieje problem związany z poufnością (ochrony danych), ponieważ może zaistnieć sytuacja, że poczta elektroniczna zostanie przeczytana przez osoby do tego nieupoważnione, które w ten sposób mogłyby dowiedzieć się o sprawach poufnych.

Pocztę elektroniczną można porównać z kartką pocztową bez podpisu, którą może przeczytać każdy.
W związku z powyższym przypominamy, że nie wszystkie informacje mogą być przekazywane pocztą elektroniczną. Komunikacja za pośrednictwem e-maili może służyć do spraw ogólnych (np. zamówienie broszur, ustalenie terminu porady, prośby o wyjaśnienie przepisu prawnego).

Dane poufne, zwłaszcza te mające moc dowodową, nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną. Jeśli mimo wszystko zostaną przekazane tą właśnie drogą, Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe prosi nadawcę o przesłanie tych informacji w formie pisemnej, drogą pocztową (np. informacje dot. zmiany nazwiska, adresu, numeru konta bankowego, przebiegu ubezpieczenia, toczącego się postępowania administracyjnego; należą do nich także zeskanowane dokumenty, informacje skierowane do działu kadr Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego dotyczące jego pracowników, próby zdobycia informacji o osobach ubezpieczonych, rencistach lub emerytach, odbiorcach świadczeń lub inne dane powiązane z konkretnymi osobami).

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe również nie wysyła poczty elektronicznej z danymi odnoszącymi się do osób lub z innymi treściami poufnymi. Prosimy zatem o wyrozumiałość, a ze swej strony radzimy Państwu nie wysyłać bez zabezpieczenia przez internet danych poufnych, zwłaszcza danych osobowych. 

Cookies

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe stosuje pliki cookies jedynie w przypadku ofert e-serwisu. Pliki cookies wspierają współpracę Państwa komputera z serwerem internetowym i są aktywne tak długo, jak długo otwarta jest przeglądarka. Nie służą one do zapisywania danych osobowych ani do wychwycenia innych danych znajdujących się w Państwa komputerze. Wraz z zamknięciem przeglądarki zamykane są też pliki cookies. Omawiane pliki nie są na dłużej zapisywane na twardym dysku Państwa komputera.

Deutsche Fassung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wir möchten gerne unsere Webseite verbessern und dafür anonyme Nutzungsstatistiken erheben. Dürfen wir dazu vorübergehend ein Statistik-Cookie setzen? Hierbei wird zu keiner Zeit Ihre Nutzung unserer Webseite mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Auf dieser Seite ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.

OK