Deutsche Rentenversicherung

Uluslararası

Avrupa Hukuku

Avrupa Hukukuyla ne kastediliyor ve hangi ülkeleri kapsıyor?

"Avrupa Hukuku" terimi, sosyal güvenlik alanında Avrupa düzeyinde kabul edilen düzenlemeleri belirtir. Bunlar esas itibarıyla

883/2004 sayılı düzenleme

ve

987/2009 sayılı düzenlemedir.

Avrupa Hukuku halihazırda Avrupa Birliği'ne üye şu ülkelerde geçerlidir:


Belçika

Bulgaristan

Danimarka


Almanya


Estonya

Finlandiya

Fransa

Yunanistan

İrlanda

İtalya


Hırvatistan


Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Avusturya

Polonya

Portekiz

Romanya

İsveç

Slovakya

Slovenya

İspanya

Çekya

Macaristan


Kıbrıs
(Rum Kesimi)

Avrupa Hukuku aynı zamanda

İsviçre

ile Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri

İzlanda
Lihtenştayn
Norveç

Ayrıca: İnternet hizmetimizde kolaylık olması açısından kullanılan "üye ülke" veya "üye ülkeyle ilgili" terimleri, Avrupa Hukukunun uygulandığı ve önceden belirtilmiş tüm ülkelere atıfta bulunulur.

Özellikle Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da bu ülkeler arasında yer alır. Birleşik Krallık 29 Mart 2017 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almıştır. Ancak, Avrupa Hukuku ayrılma tamamlanana kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın işlemeye devam eder.

Avrupa Hukuku neyi düzenler?

Avrupa Hukuku, meslek hayatları boyunca çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışan veya çalışmış olan insanlar için oluşturulmuştur. Amacı, bu insanların sosyal güvenlik konusunda herhangi bir dezavantaja sahip olmamalarını sağlamaktır.

Avrupa Hukuku, Alman hukuku karşısında önceliklidir, karşıt Alman yönetmeliklerini geçersiz kılar ve Avrupa Birliği içinde dolaysız geçerliliğe sahiptir. Bununla birlikte, Alman Hukukuna göre önceden kazanılmış haklar kaybedilemez veya azalamaz.

Avrupa Hukukunun ana ilkeleri şunlardır:

 • Tüm üye ülke vatandaşlarının eşit muamele görmesi.
 • Emeklilik maaşı hakkı için üye ülkelerde geçirilen sigorta sürelerinin birleştirilmesi.
 • Üye ülke topraklarının hizmet ihracatı için eşitlenmesi.

Avrupa Hukuku kim için geçerlidir?

Avrupa Hukuku Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) ve İsviçre vatandaşları ile bu kişilerin hayatta kalan aile fertlerini destekler.

Düzenlemeler bir üye ülke, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkesi veya İsviçre'de ikamet eden haymatlos ve mültecilerle bunların hayatta kalan aile fertleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte Avrupa Hukuku belirli koşullar altında bir üye ülke vatandaşlığına sahip olmayanlar (üçüncü ülke vatandaşları) için de geçerlidir.

Avrupa Hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgileri ücretsiz "Avrupa'da yaşama ve çalışma" broşüründe bulabilirsiniz.

Avrupa'da yaşama ve çalışma

Münferit ülkelerdeki haklarınızla ilgili Avrupa Komisyonu bilgilendirmesi

Avrupa Komisyonu

Deutsche Fassung

Sosyal sigorta anlaşması

Almanya hangi ülkelerle sosyal sigorta anlaşması imzalamıştır?

Federal Almanya Cumhuriyeti halihazırda 20 ülkeyle çift yönlü sosyal sigorta anlaşması imzalamıştır. Bunlar esas olarak ilgili ülkedeki emekli maaşı kazanım ve ödemelerini düzenler.

Federal Almanya Cumhuriyeti, sosyal sigorta alanında halihazırda şu ülkelerle bağlantılıdır:

Ülke - eyaletBayrakYürürlüğe girme tarihi
Avustralya 1.1.2003
Arnavutluk 1.12.2017
Brezilya 1.5.2013
Bosna-Hersek 1.9.1969
Şili 1.1.1994
Hindistan 1.5.2017
İsrail 1.5.1975
Japonya 1.2.2000
Kanada ve Quebec 1.4.1988
Kosova 1.9.1969
Fas 1.8.1986
Kuzey Makedonya 1.1.2005
Karadağ 1.9.1969
Filipinler 1.6.2018
Kore Cumhuriyeti 1.1.2003
Moldova Cumhuriyeti 1.3.2019
Sırbistan 1.9.1969
Tunus 1.8.1986
Türkiye 1.11.1965
Uruguay 1.2.2015
ABD 1.12.1979

Federal Almanya Cumhuriyeti halihazırda şu ülkeyle özel bir anlaşma olan işçi gönderme anlaşması imzalamıştır:

ÜlkeBayrakYürürlüğe girme tarihi

Çin Halk Cumhuriyeti

4.4.2002

İşçi gönderme anlaşması, şirketleri tarafından geçici olarak başka bir anlaşmalı ülkede istihdam edilen işçilerin emeklilik sigortası ve işsizlik sigortası için çifte prim (çifte sigorta) ödememelerini öngörür. Anlaşma, örneğin emekli maaşı kazanım ve ödemelerine ilişkin başka düzenlemeler içermez.

Sosyal sigorta anlaşması kim için geçerlidir?

Sosyal sigorta anlaşması öncelikle sadece ilgili anlaşmalı ülke vatandaşlarının yararınadır. Bununla birlikte, anlaşmaya göre ilgili anlaşmalı ülkenin vatandaşı olmayan kişiler için de geçerli olabilir.

Bilgi Broşürler

Deutsche Fassung

Hak, başvuru ve hesaplama

Uygunluk kontrolü

İlgili üye veya anlaşmalı ülkelerde farklı hak koşulları geçerlidir. Her sigorta kurumu, ulusal mevzuatına göre emekli maaşı hakkının söz konusu olup olmadığını daima kendisi kontrol eder ve gerekirse emekli maaşını öder. Bu nedenle, sigorta süresinin nerede geçirildiğine ve hak koşullarının karşılanıp karşılanmadığına bağlı olarak, farklı ülkelerin her birinden emekli maaşı almanız mümkündür. Temsilen tek bir üye veya anlaşmalı ülke tarafından ödenen bir "Avrupa emekli maaşı" ya da "toplu emekli maaşı" yoktur.

Almanya'da emekli maaşına hak kazanabilmek için, örneğin, belirli bir yaş sınırına ulaşılması gibi diğer şartların yanı sıra, bekleme süresi olarak adlandırılan asgari sigorta süresi de karşılanıyor olmalıdır.

Bu süre, Almanya'daki çeşitli emekli maaşı haklarında büyük farklılık gösterir. Örneğin, uzun yıllar sigortalı olanlar için yaşlılık maaşı bekleme süresi 45 yılken, normal yaşlılık maaşı bekleme süresi sadece 5 yıldır. Avrupa Hukuku uyarınca, bu bekleme süreleri için Almanya'da geçirilen süreler ve diğer üye ülkelerde geçirilen sigorta süreleri birleştirilir. Anlaşma hukuku da benzer düzenlemeler içerir.

Buna ek olarak, madencilere yönelik özel hizmetler için farklı bekleme süreleri, diğer üye ülkelerde veya bazı anlaşmalı ülkelerde geçirilen madencilik süreleriyle birleştirilerek karşılanabilir.

Hak kazanabilmek için, Almanya'daki çeşitli emekli maaşlarının bekleme sürelerinin yanı sıra, emekli maaşı başlangıcından önce belirli dönemlerde zorunlu sigortaya tabi bir istihdam veya faaliyet nedeniyle emeklilik sigortası için zorunlu prim ödemeleri gibi özel şartların da yerine getirilmesi gerekir. Bu hususta üye veya anlaşmalı ülkelerde geçirilen ilgili süreler dikkate alınabilir.

Diğer üye veya anlaşmalı ülkelerin hak koşullarını kontrol ederken, Almanya'da geçirilen süreleri de göz önünde bulundurması gerekir.

Sigorta sürelerinin birleştirilmesinin sadece üye ülkeler içinde ve Federal Almanya Cumhuriyeti ile anlaşmalı olduğu ülke arasında ayrı ayrı gerçekleştiğine ve birbirleri arasında mümkün olmadığına dikkat edin. Örneğin, Federal Almanya Cumhuriyeti, Büyük Britanya, İrlanda ve Kanada'da çalıştıysanız, Avrupa Hukuku uyarınca Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle Büyük Britanya ve İrlanda'da geçirilen süreler veya Almanya-Kanada arasındaki anlaşma uyarınca Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle Kanada'da geçirilen süreler birleştirilebilir. Geçirilen tüm sürelerin (Almanya, Büyük Britanya, İrlanda ve Kanada'da geçirilen) örneğin 45 yıllık bekleme süresinin karşılanması için birleştirilmesi mümkün değildir.

Sadece yeni anlaşmalar, örneğin Brezilya ve Uruguay'la yapılan anlaşmalar istisna teşkil eder. Bu yeni anlaşmalar, birden fazla üye ülke ve ilgili anlaşmalı ülkede geçirilen sigorta sürelerinin de birleştirilmesini mümkün kılar.
Federal Almanya Cumhuriyeti'nin sosyal sigorta anlaşması imzalamamış olduğu bir ülkede geçirilen sigorta süreleri, hak koşullarının yerine getirilmesi için Almanya'da geçirilen sigorta süreleriyle birleştirilemez.

Bunun dışındaki, örneğin yaş sınırının sağlanması ve maluliyetin varlığı gibi emekli maaşı koşulları ilgili ulusal kanuna tabidir. Dolayısıyla, bir ülkede emeklilik sigortası düzenlemeleri uyarınca emekli maaşı almaya hak kazanılırken, başka bir ülkede örneğin daha yüksek yaş sınırı nedeniyle emekli maaşı koşullarının ancak ileri bir tarihte karşılanıyor olması mümkün olabilir. Bu nedenle, en erken ne zaman emekli maaşı alabileceğiniz ve en geç ne zaman emekli maaşı başvurusunda bulunmanız gerektiği konusunda ilgili ülkeden vakitlice bilgi almalısınız. Bilgi ve danışmanlık merkezleriyle yabancı sigorta kurumlarından yardım ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Başvuru

Başka bir üye veya anlaşmalı ülkede ikametiniz olması halinde, Almanya'da emekli maaşı alma başvurunuzu geçerli süre zarfında diğer ülkenin sigorta kurumuna yapabilirsiniz. Almanya'da ikamet ediyorsanız, başka bir üye veya anlaşmalı ülkede emekli maaşı alma başvurunuzu geçerli süre zarfında Deutsche Rentenversicherung kurumuna yapabilirsiniz. Bu başvuru aynı zamanda, yabancı sigorta kurumlarının kararlarına karşı yapılacak itirazlar için de geçerlidir.

Bir ülkede emekli maaşı başvurusu yapıyorsanız ve sigorta sürelerini birden fazla üye ülkede geçirdiyseniz, bu aynı zamanda diğer ülkede ilgili emekli maaşını alma başvurusu yerine de geçer. Yani, sadece bir başvuru yapmanız gerekir.

Başvurunuzu yaptığınız sigorta kurumu, diğer yabancı sigorta kurumunu veya kurumlarını bilgilendirir ve emekli maaşı prosedürünü sizin için bu kuruma veya kurumlara iletir.

Bu nedenle başvurunuzda tüm üye veya anlaşmalı ülkelerde geçirdiğiniz sigorta sürelerini mutlaka belirtin.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin sosyal sigorta anlaşması imzalamamış olduğu bir ülkede sigorta süresi geçirdiyseniz, yetkili yabancı sigorta kurumuyla bizzat irtibata geçmeniz gerekir.

Almanya'da ikamet ediyorsanız, "Emekli maaşı" bölümündeki "Başvuru yapma" başlığı altında sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca Almanca başvuru formlarını indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Bir üye veya anlaşmalı ülkede ikamet ediyorsanız, emekli maaşı başvurunuzu ikamet ettiğiniz ülkenin sigorta kurumuna yapmanızı öneririz.

Her ülkede oldukça farklı yaş sınırlarının olduğuna dikkat edin. Örneğin, bir ülkede yaşlılık maaşı 60 yaştan başlarken, başka bir ülkede 67'den başlayabilir. Bu nedenle, söz konusu yabancı ülkede emekli maaşı alma hakkınız konusunda daima önceden bilgi alın.

Emekli maaşı hesaplaması

Emekli maaşının hesaplanması, her üye veya anlaşmalı ülkenin emekli maaşını sadece kendi sigorta süresine ve kendi mevzuatına göre ödemesi esasına dayanır.

Sigorta süreleri sadece asgari sigorta sürelerinin ve özel sigorta koşullarının yerine getirilmesi için birleştirilir. Diğer ülkelerde geçirilen sigorta süreleri dikkate alınarak temsilen sadece tek bir ülke tarafından toplu emekli maaşı ödemesi gerçekleştirilmez.

Bu konuda sadece asgari emekli maaşları istisna teşkil eder. Bu konuda Avrupa Hukuku ve bazı anlaşmalı ülkeler, belirli bir asgari sayıda sigortalılık ayına (örneğin bir yıldan az) ulaşılmamış olması durumunda diğer ülkede geçirilen sigorta süresinin kabul edilmesini öngörür.

Dolayısıyla, birden fazla üye veya anlaşmalı ülkede çalıştıysanız, ilgili hak koşullarını karşılamanız halinde sigorta süresi geçirdiğiniz her ülkeden ayrı bir emekli maaşı alırsınız; bunun tek istisnası ise "asgari emekli maaşı"dır.

Bununla birlikte Avrupa Hukuku, emekli maaşı hesaplamasına ilişkin diğer üye ülkelerde geçirilen sigorta sürelerinin de Almanya'daki emekli maaşı hesaplaması üzerinde etki sahibi olduğu özel hükümler içerir. Bu durumda yabancı bir ülkede geçirilen sigorta süreleri olumlu anlamda etki eder.

Avrupa Hukuku uyarınca emekli maaşı hesaplamasına ilişkin ayrıntılı bilgileri "Avrupa'da yaşama ve çalışma" bilgilendirme broşüründe bulabilirsiniz:

Avrupa'da yaşama ve çalışma

Deutsche Fassung

Başka bir ülkede Alman emekli maaşı ödemesi

Avrupa Birliği'nde ikamet

Avrupa Birliği'ndeki normal ikametlerde, hak sahibi kişiler genel olarak primli veya primsiz sürelerden kaynaklanan emeklilik maaşlarını Almanya'daki gibi eksiksiz alırlar. Bu, bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan, imparatorluk bölgesindeki prim süreleri veya Yabancılar İçin Emeklilik Yasası uyarınca prim ve çalışma süreleri gibi sürelerden kaynaklanan emekli maaşı hakkı için de geçerlidir.

Aynısı İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre»deki normal ikametler için de geçerlidir. Ancak, hak sahibi kişiler bu ülkelerin vatandaşı, Avrupa Birliği vatandaşı veya bu kişilerin hayatta kalan aile fertleri olmalıdır.

Önceden hak edilmiş emekli maaşı Polonya ile 1975 yılında yapılan anlaşmaya dayanıyorsa ve Polonya'da geçirilen süreler bu nedenle Almanya'da hak edilmiş emekli maaşına dahil edilmişse, münferit vakalarda bir azalma söz konusu olabilir. Almanya'da hak edilmiş emekli maaşı eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Çekya veya Macaristan ile yapmış olduğu anlaşmaya dayanıyorsa da aynısı geçerlidir. Temerrüt halinde, yukarıda belirtilen anlaşmalar artık uygulanmayabilir.

Anlaşmalı ülkelerde ikamet

Almanya'nın bir sosyal güvenlik anlaşması imzalamış olduğu ülkelerdeki normal ikametlerde de bazı sınırlamalar söz konusu olabilir.

Bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan, imparatorluk bölgesindeki prim süreleri veya Yabancılar İçin Emeklilik Yasası uyarınca prim ve çalışma süreleri gibi süreler için ödeme yapılamaz.

Kural olarak anlaşmalı ülkelerde, verim gücü dolayısıyla değil de, sadece Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle hak ediş oluşturan tam işgücü kaybından ötürü emekli maaşı hakkı oluşmaz. Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle, tam işgücü kaybı hakkı sadece anlaşmalı Bosna-Hersek, İsrail, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Tunus›ta söz konusudur.

Üçüncü ülkelerde ikamet

Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre ile Almanya'nın bir sosyal sigorta anlaşması imzalamış olduğu ülkeler dışındaki diğer ülkelerdeki normal ikametlerde, anlaşmalı ülkelerdekilerle aynı sınırlamalar geçerlidir.

Yani, bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında geçirilen, ancak Almanya'da hak edilen emekli maaşı için geçerli olan süreler için ödeme yapılamaz. Sadece Almanya'nın yarı zamanlı iş piyasasının kapalı olması nedeniyle hak ediş oluşturan tam işgücü kaybından ötürü emekli maaşı aynı şekilde ödenemez.

Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti topraklarında geçirilen ve 18.5.1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki ikamet dolayısıyla Batı düzeyinde değerlendirilen sürelerin üçüncü ülkelerde o dönemde daha düşük olan Doğu düzeyine göre dönüştürülmek durumunda olması da buna dahildir.

Ayrıca, maluliyet durumunda kısmi işgücü kaybı nedeniyle veya madenciler için madencilikteki mesleki yeteneklerinin azalması nedeniyle emekli maaşı verilmesi ancak bu hak yurt içinde kazanılmışsa mümkündür.

Yurtdışına havale

Almanya dışında başka bir ülkedeki normal ikametlerde, emekli maaşı hak sahibinin Almanya'daki bir bankada bulunan şahsi hesabına havale edilebilir. Havale masraflarını Deutsche Rentenversicherung karşılar. Almanya'daki bir bankada hesabı bulunan güvenilir bir kişi adının verilmesi ancak bu kişi parayı hak sahibine iletiyorsa istisnai olarak mümkün olur.

Avrupa Birliği'nin SEPA ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'teki şahsi bir hesaba havale yapılması da mümkündür. Bu durumda da havale masraflarını Deutsche Rentenversicherung karşılar.

Hak sahibinin belirtilen ülkeler dışında başka bir ülkedeki şahsi hesabına havale yapılması da elbette mümkündür. Bu durumda Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Post AG Emeklilik Servisi ile işbirliği içinde standart, uygun maliyetli ve ikamet edilen ülkenin para birimine dönüştürmenin de gerçekleştiği ödeme yöntemlerinden faydalanır. Almanya veya yukarıda belirtilen diğer ülkelerde olduğu gibi, Deutsche Rentenversicherung tarafınızca yetkilendirilmiş ilk bankaya yapılan havalenin masraflarını üstlenir. Transfer esnasında ilgili bankada bu işlem neticesinde oluşabilecek masraflar, dönüştürme ücretleri veya kur kayıpları ise karşılanmaz. Bunlar hak sahibi tarafından üstlenilmelidir.

Deutsche Rentenversicherung, emekli maaşının ödenebilmesi için uluslararası banka koduna (BIC) ve hak sahibinin banka hesabının uluslararası müşteri numarasına (IBAN) ihtiyaç duyar. Bunun için, bankanın hesap bağlantısını onaylamasına yarayan ödeme beyanları öngörülmüştür. İtalya ve Kanada/ABD için özel ödeme beyanları mevcuttur.

Yaşam belgesi

Deutsche Post AG Emeklilik Servisi Almanya dışında başka bir ülkedeki normal ikametlerde yılda bir kez ve yıl ortasında, hak sahibinin halen yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Hak sahibine, onaylatması ve derhal geri yollaması gereken yazılı bir yaşam belgesi gönderilir. Onaylar genelde ikamet edilen ülkedeki tüm resmi daireler ve emeklilik sigortası kurumlarıyla finans kuruluşları ya da alternatif olarak Alman dış temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilir.

Belçika, Finlandiya, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Polonya, İsveç, İsviçre ve İspanya gibi bazı ülkeler hak sahibinin ölümünü bildirir ve böylece buralarda yazılı bir yaşam belgesine gerek kalmaz.

Deutsche Fassung

İkameti başka bir ülkeye taşıma

Bildirim yükümlülüğü

Normal ikametinizi başka bir ülkeye taşıdığınızda, önceden onaylanmış bir emekli maaşının belirli durumlarda azalabileceğini veya iptal olabileceğini unutmayın. Emekli maaşı çoğunlukla değişmese de bazı istisnalar mevcuttur.

Bu nedenle yasal olarak, ikamet değişikliğinizi derhal bildirmekle yükümlüsünüzdür. Böylece, başka bir ülkedeki emekli maaşı miktarınızın ne olacağından emin olabilir ve olası iade taleplerinden kaçınabilirsiniz.

Emekli maaşınızın kesinti yaşanmadan dönüştürülebilmesi için ikamet değişikliğinizi mümkünse taşınmadan iki ay önce Deutsche Post AG Emeklilik Servisine bildirmeniz gerekir. Çünkü emekli maaşı miktarınız değişmese bile, dönüştürme işlemi teknik nedenlerden ötürü biraz zaman alır. Adresi şöyledir:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
ALMANYA
Tel: +49 221 569 2777
Faks: +49 221 569 2778

Elbette alternatif olarak sizden sorumlu emeklilik sigortası kurumunu da bilgilendirebilirsiniz.

Hakkınızın kontrol edilmesi için lütfen şu bilgileri de verin:

 • Mevcut vatandaşlığınız,
 • ikamet etmeyi düşündüğünüz ülke,
 • burada geçici mi yoksa daimi mi ve ne kadar süreliğine kalmak istediğinize dair bilgi,
 • yeni adresiniz,
 • BIC ve IBAN bilgileriyle birlikte yeni veya halihazırdaki banka bağlantınız ve
 • planlanan ikamet değişikliği tarihi.

Bu bilgileri olabildiğine eksiksiz iletin ve bu sırada sigorta numaranızı da belirtin.

Danışmanlık ve bilgi

Elbette taşınmaya karar vermeden önce bizden başka bir ülkedeki Alman emekli maaşı haklarınız üzerine bilgi alabilirsiniz. Bu konuda kişisel danışmanlık için bilgi ve danışmanlık ofislerimizden birinden randevu alabilirsiniz.

Ayrıca, Deutsche Rentenversicherung da başka bir ülkedeki Alman emekli maaşı haklarınız üzerine size yazılı bilgi verebilir. Emeklilik sigortası kurumuna kısa bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. Bunun için mevcut vatandaşlığınız, ikamet etmeyi düşündüğünüz ülke ve burada geçici mi yoksa daimi mi kalmak istediğinize dair bilgileri vermeniz gerekir. Başvurunuz esnasında lütfen sadece karışıklıkların önlenmesi için -olası- bir taşınmanın sonuçları üzerine bilgilendirmenin söz konusu olduğunu açıkça belirtin. Daha sonra taşınmaya karar verirseniz, bunu lütfen zamanında bildirin.

Hastalık ve bakım sigortası

Elbette başka bir ülkedeki hastalık ve bakım sigortalılığınız hakkında bilgi almak da sizin için önemlidir. Bu, şimdiye kadar nasıl sigortalı olduğunuza, hangi ülkede ikamet ettiğinize, sadece geçici mi yoksa daimi mi ikamet edeceğinize ve ikamet ettiğiniz ülkeden de bir emekli maaşı alıp almadığınıza bağlıdır. Bu konuda Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre için geçerli olan özel düzenlemeler mevcuttur.

Belirli koşullar altında Deutsche Rentenversicherung başka bir ülkedeki hastalık sigortası primleriniz için size katkı sunabilir.

Yurt dışındaki sağlık ve bakım sigortanız hakkındaki sorularınız için hastalık kasanıza başvurun.

Deutsche Fassung

İrtibat ofisleri

Almanya'daki irtibat ofisleri

Deutsche Rentenversicherung, irtibat ofisi olarak sigorta süresini yurt dışında geçirmiş veya orada ikamet eden sigortalılar için de muhataptır.

Eğer,

 • yabancı ülke vatandaşı olarak Federal Almanya Cumhuriyeti dışında ikamet ediyorsanız,
 • yabancı ülke vatandaşı olarak Federal Almanya Cumhuriyeti dışında ikamet ediyor ve aynı zamanda yurt dışında sigorta süresi geçirdiyseniz,
 • yurt dışında ikamet ediyorsanız,
 • Alman vatandaşıysanız ve yurt dışında sigorta süresi geçirdiyseniz, sizin için muhatabız.

Muhatabınız olarak,

 • Deutsche Rentenversicherung kurumundan emekli maaşı alma başvurunuzu işleme alırız.
 • Deutsche Rentenversicherung kurumundan prim iadesi alma başvurunuzu işleme alırız.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ikamet ediyorsanız, yurt dışından emekli maaşı alma başvurunuzu yurt dışındaki sigorta kurumuna iletiriz.
 • Yurt dışında ikamet ediyorsanız, Almanya'da hak etmiş olduğunuz emekli maaşınızı yurt dışında ödemesini gerçekleştiririz.
 • Talebiniz halinde size emekli maaşı bilgilendirmesi göndeririz.

Anlaşma hukuku ve Avrupa Hukukuyla ilgili talep ve başvurularınız Almanya'da farklı sigorta kurumları tarafından işleme alınır. Bir ya da birden fazla üye veya anlaşmalı ülkede ikamet ettiyseniz ya da çalıştıysanız sizinle,

 • Deutsche Rentenversicherung Bund,
 • Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veya
 • bölgesel Deutsche Rentenversicherung kurumu ilgilenir.

Esas olarak sizden daima Almanya'daki prim ödemenizi gerçekleştirdiğiniz en son Alman sigorta kurumu sorumludur.

Almanya'daki en son priminizi Deutsche Rentenversicherung Bund kurumuna (eski Bundesversicherungsanstalt für Angestellte - BfA) ödediyseniz, sizden burası sorumludur.

Herhangi bir zaman diliminde Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (eski Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse) kurumuna en az bir prim ödemesi gerçekleştirdiyseniz, doğru irtibat kişiniz burasıdır.

Almanya'daki son prim ödemenizi bir bölgesel kuruma (eski Landesversicherungsanstalten - LVA'en) gerçekleştirdiyseniz, sizinle ilgili üye veya anlaşmalı ülkeden sorumlu bölgesel emeklilik sigortası kurumu ilgilenir:

Anlaşmalı veya üye ülkeSorumlu Alman emeklilik sigortası kurumu
ABDDeutsche Rentenversicherung Nord
Arnavutluk CumhuriyetiDeutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
AvustralyaDeutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
AvusturyaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
BelçikaDeutsche Rentenversicherung Rheinland
Bosna-HersekDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
BrezilyaDeutsche Rentenversicherung Nordbayern
BulgaristanDeutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Büyük BritanyaDeutsche Rentenversicherung Nord
ÇekyaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
DanimarkaDeutsche Rentenversicherung Nord
EstonyaDeutsche Rentenversicherung Nord
FasDeutsche Rentenversicherung Schwaben
FilipinlerDeutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
FinlandiyaDeutsche Rentenversicherung Nord
FransaDeutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
(belirli istisnai durumlarda ayrıca Deutsche Rentenversicherung Saarland)
HindistanDeutsche Rentenversicherung Nord
HırvatistanDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
HollandaDeutsche Rentenversicherung Westfalen
İrlandaDeutsche Rentenversicherung Nord
İsveçDeutsche Rentenversicherung Nord
İsviçreDeutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
İzlandaDeutsche Rentenversicherung Westfalen
İspanyaDeutsche Rentenversicherung Rheinland
İsrailDeutsche Rentenversicherung Rheinland
İtalyaDeutsche Rentenversicherung Schwaben
(belirli istisnai durumlarda ayrıca Deutsche Rentenversicherung Saarland)
JaponyaDeutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
KanadaDeutsche Rentenversicherung Nord
KaradağDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Kıbrıs (Rum Kesimi)Deutsche Rentenversicherung Nord
Kore CumhuriyetiBraunschweig-Hannover
KosovaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
LetonyaDeutsche Rentenversicherung Nord
LihtenştaynDeutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
LitvanyaDeutsche Rentenversicherung Nord
LüksemburgDeutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
(belirli istisnai durumlarda ayrıca Deutsche Rentenversicherung Saarland)
MacaristanDeutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Kuzey MakedonyaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
MaltaDeutsche Rentenversicherung Schwaben
NorveçDeutsche Rentenversicherung Nord
PolonyaDeutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
PortekizDeutsche Rentenversicherung Nordbayern
RomanyaDeutsche Rentenversicherung Nordbayern
ŞiliDeutsche Rentenversicherung Rheinland
SırbistanDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
SlovakyaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
SlovenyaDeutsche Rentenversicherung Bayern Süd
TunusDeutsche Rentenversicherung Schwaben
TürkiyeDeutsche Rentenversicherung Nordbayern
YunanistanDeutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Önerimiz: Almanya'da henüz prim ödemediyseniz veya en son hangi Alman kurumuna prim ödemesi gerçekleştirdiğinizi bilmiyorsanız, Deutsche Rentenversicherung Bund kurumuna başvurabilirsiniz. Burası sizin için sorumlu Alman emeklilik sigortası kurumunu belirler ve soru ya da başvurunuzu memnuniyetle iletir.

Yurt dışındaki irtibat ofisleri

Yurt dışındaki irtibat ofislerinde sigortalı ve emekliler için irtibat kişilerini, diğer üye ve anlaşmalı ülkelerdeki emeklilik sigortası kurumları bağlantı koleksiyonumuzda bulabilirsiniz:

Ülke
Emeklilik sigortası
Avustralya

Australian Government

Centrelink

Belçika

Riijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Federale Pensioendienst (FPD)/ Service fédéral des Pensions (SFP)

Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) / Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Institut National d`Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) / Rijksinstitut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Bosna-Hersek

Federalni zavod za Mirovinsko/Penzijsko invalidsko osiguranje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

BrezilyaInstituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Bulgaristan

Nationales Versicherungsinstitut (NSSI)

Şili

Superintendencia de Pensiones

Danimarka

Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)

Udbetaling Danmark

Estonya

Sotsiaalkindlustusamet (SKA)
Finlandiya

Eläketurvakeskus (ETK)

Kansaneläkelaitos (KELA)

Fransa

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)

Info-retraite

Yunanistan

Geniko Logistirio tou Kratous (GLK)

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)

Organismos Asfalisis Eleftheron Epangelmation (OAEE)

Organismos Georgikon Asfaliseon (OGA)

Büyük Britanya

Department for Work and Pensions (DWP)

Department for Communities

HindistanEmployee´s Provident Fund Organisation (EPFO)
İrlandaDepartment of Employment Affairs and Social Protection
İzlandaTryggingastofnun ríkisins
İsrailNational Insurance Institute
İtalyaIstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Japonya

Ministry of Health, Labour and Welfare

Kanada

Social Development Canada

Regie des rentes du Québec

Kore Cumhuriyeti

National pension service

Hırvatistan

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Letonya

Valsts socialas apdrosinasanas agentura (VSAA)

Lihtenştayn

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Litvanya

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba

Lüksemburg

Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP)

Malta

Ministry for the family and social solidarity

Fas

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Kuzey Makedonya

Fond na penziskoto i invalidskoto osiguruvanje na MAKEDONIJA (PIOM)

Moldova Cumhuriyeti

Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS)

Karadağ

Republicki fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Hollanda

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Uitvoering Werknemersverzekeringen

Norveç

nav

Avusturya

Österreichische Sozialversicherung

Pensionsversicherungsanstalt- PVA

Polonya

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (KRUS)

Zaklad Ubezpieczén Spolecznych (ZUS)

Portekiz

Caixa Geral de Aposentações (CGA)

Seguranca Social

Romanya

Casa Nationala de Pensii

İsveç

Försäkringskassan

PensionsmyndighetenİsviçreAusgleichskassen der Schweiz

AHV

Bundesamt für SozialversicherungSırbistan

Zavod za socijalno osiguranje (ZSO)

Slovakya

Sociálna poist´ovňa

Slovenya

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

İspanyaSeguridad Social
ÇekyaCeská správa sociálního zabezpecení (CSSZ)
Tunus

Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance (CNRPS)

Tunisia/Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Uruguay

Banco de Previsión Social (BPS)

Macaristan

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

ABD

Social Security Administration

U.S.-Generalkonsulat Frankfurt


Kıbrıs

Ministery of Labour and Social Insurance

Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu kamuya açık EESSI kurum dizini veritabanı aracılığıyla üye ülkelerin sorumlu sosyal sigorta kurumları hakkına bilgiler sunmaktadır.

EESSI

Deutsche Fassung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wir möchten gerne unsere Webseite verbessern und dafür anonyme Nutzungsstatistiken erheben. Dürfen wir dazu vorübergehend ein Statistik-Cookie setzen? Hierbei wird zu keiner Zeit Ihre Nutzung unserer Webseite mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Auf dieser Seite ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.

OK